Project Description
customer note is windows store application


"Customer Note" là một ứng dụng Windows store, do nhóm DnDHN xây dựng.
"Customer Note" quản lý danh sách khách hàng, lưu lại những hành động khi bạn tương tác với khách hàng. Giúp cho việc chăm sóc khách hàng trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng hơn.


Đội phát triển gồm có:
  • Phạm Sơn Bình - binhps (Team leader)
  • Đào Huy Phương - phuongdh (GUI Developer)
  • Nguyễn Văn Bảo - baonv (Service Developer)

Last edited Nov 7, 2012 at 6:28 AM by BinhPS, version 2